Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

WPOas- 20-100


V = 0,4 – 37 m3/s
ΔPc = 3200 – 20000Pa

Facebook