Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Współpraca z AGH

13.01.2020

Fabryka Wentylatorów Owent Sp. z o.o. podpisała 8 stycznia 2020 r. porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Współpraca będzie polegać między innymi na prowadzeniu badań przepływowych mających na celu opracowanie energooszczędnych konstrukcji wentylatorów i symulacji MES w celu opracowania konstrukcji wentylatorów zapewniającej wysoką sprawność i niskie koszty wytworzenia.

AGH jest uznanym na świecie uniwersytetem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych. Uczelnia oferuje również możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. AGH tworzy nowe kierunki dydaktyczne zachowując klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju.  Uczelnia wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych: międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych. Prowadząc badania naukowe, na wysokim światowym poziomie, w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry.