Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

WPK-71 75kW

22.05.2020

Duża seria produkcyjna dla przemysłu rolno-spożywczego. Wentylatory ocynkowane, przeznaczone do pracy w bardzo korozyjnym środowisku.