Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

WPWX 130 -Droga rozwoju

15.09.2020

Fabryka Wentylatorów Owent sp. z o.o. dostarczała kolejną serie wentylatorów dla energetyki.
Największy to WPWX 130 /1,73 z silnikiem 315 kW.