Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Arkusz doboru wentylatora

Wydajność V=
Spiętrzenie ΔPc =
Gęstość ρ-
Zanieczyszczenie cząstkami stałymi (zapylenie): max
Temperatura przetłaczanego czynnika : max.
Medium:
powietrzespalinyczynnik agresywny chemicznie
Wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym klasa / wybuchowości w silnikach EX
REGULACJA/ WYPOSAŻENIE:
Przemiennik częstotliwości (REGULACJA PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ
Regulacja parametrów wentylatora zmienną prędkością obrotową poprzez przemiennik częstotliwości
TAKNIE
Osiowy aparat kierowniczy na wlocie wentylatora
Regulacja przepływu wentylatora osiowym aparatem kierowniczym z regulacją ręczną/poprzez siłownik elektryczny
TAKNIE
Rama wibroizolacyjna z wibroizolatorami
Wspólna stalowa rama pod wentylator i silnik
TAKNIE
Izolacja cieplno – akustyczna
Poziom ciśnienia akustycznego zaizolowanego wentylatora ≤85 dB(A), temp max - 50oC
TAKNIE
Tkaninowy kompensator elastyczny wlotu (1szt) i wylotu (1szt)
TAKNIE
Uwagi
Imię i nazwisko
Adres email
Telefon

Facebook