Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Śledź mnie na Facebooku

Przemysł energetyczno-ciepłowniczy

to branża, która wyróżnia się szczególnym zapotrzebowaniem na urządzenia kotłowe i ich osprzęt. Specjaliści od kotłów wiedzą, że niebagatelnie istotnym aspektem w zapewnianiu optymalnych parametrów spalania a co za tym idzie, wydajność kotła zależna jest od parametrów przepływu powietrza w całej instalacji. Należyta dbałość o dobór wentylatorów już  na etapie projektowania układu jest jedną z determinant prawidłowej pracy kotłów. Polscy projektanci, z którymi współpracujemy od wielu lat często zalecają zastosowanie wentylatorów produkcji OWENT z uwagi na wysoką jakość naszych urządzeń.

wentylator przemysłowy

Nasze wentylatory z powodzeniem znajdują zastosowanie w aplikacjach w kotłach i piecach różnego rodzaju m.in. w kotłach typu PCO, SPC, ER, ERm, PLM, OR, ORp, WCO, SWC, KR, KRm, WLM, WR, WRp. Swoim Klientom proponujemy wentylatory powietrza pierwotnego, wtórnego a także wentylatory wyciągowe spalin. Od wielu lat współpracujemy zarówno z bezpośrednimi użytkownikami wentylatorów z tejże branży takimi jak ciepłownie, elektrociepłownie czy elektrownie jak i z firmami zajmującymi się produkcją urządzeń kotłowych oraz instalacji odpylania. Wśród wentylatorów, które cieszą się dużą popularnością w branży energetyczno-ciepłowniczej należy wyszczególnić przede wszystkim:

 

  • wentylatory podmuchu (typoszeregi WWOax, WPWX),
  • wentylatory powietrza wtórnego (typoszeregi WP, KAP)
  • wentylatory wyciągowe (typoszeregi WPWs, WPWDs, WPWX, WWOax-125, WWOax-140).

 

Dodatkowo, nieustannie rosnące wymagania unijne odnośnie ochrony środowiska silnie motywują nas do podejmowania śmiałych działań CSR również w przemyśle energetyczno-ciepłowniczym. Najlepszym na to dowodem jest aplikacja naszego wentylatora z typoszeregu WP-BAS, który bezawaryjnie pracuje w instalacji doświadczalnej do monitorowania i obniżania emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Instalacja ta jest przykładem implementacji technologii chemicznych w energetyce i  znajduje się przy bloku energetycznym o mocy 225 MWe spalającym węgiel kamienny w kotle pyłowym. Ta instalacja poza „standardowym” wyposażeniem w urządzenia oczyszczania spalin, posiada układ do katalitycznej selektywnej redukcji NOx.