Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Historia

Obecna Fabryka Wentylatorów „OWENT” sp. z o. o. to firma z długoletnią tradycją, która dzięki zaangażowaniu i fachu pracowników a także umiejętnemu kierownictwu mimo napotkania wielu utrudnień politycznych i ograniczeń gospodarczych, prosperuje na rynku od 1942 roku. Poniżej przedstawiono kilka faktów z życia firmy obrazujących jak przez lata niewielki warsztat ślusarski przeobraził się w nowoczesną fabrykę wentylatorów przemysłowych współpracującą z Klientami na całym świecie.

2m

1942 – Karl Ruhnke założyciel firmy Ventilatoren Fabrik (rok zał. 1897 r.) otwiera filę swojej firmy w Olkuszu gdzie produkowane są wentylatory do łodzi podwodnych i stateczników do bomb lotniczych. Warsztat mieści się na terenie byłej elektrowni w Olkuszu przy ówczesnej Krakauer Strasse (obecnie ul. Króla Kazimierza Wielkiego).

1946 – produkcję wentylatorów kontynuują bracia Hollitzer.

1949 – Zakład zostaje upaństwowiony, władze obejmuje Dyrektor Stefan Jasiński, który porządkuje typoszeregi wentylatorów. Produkowane są wentylatory typu SLM, SHLM na podstawie dokumentacji Centralnego Biura Aparatury Chemicznej w Krakowie.

1951 – Zakład staje się przedsiębiorstwem państwowym funkcjonującym pod nazwą „OIkuskie Zakłady Przemysłu Terenowego” zmiana ta dokonuje się na podstawie Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dn. listopada 1951 roku. /zatrudnienie 97 osób/

1970 – Zakłady zostają przejęte przez Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich „ZEMAK” i od tej pory działają pod nazwą „Olkuskie Zakłady Urządzeń Technicznych„. Rodzi się chęć zastąpienia wentylatorów produkowanych dotychczas wentylatorami o wysokiej sprawności. Opracowano więc słynny w całym kraju typoszereg WWOax. Fabryka podjemuje się realizacji coraz to trudniejszych wentylatorów w tym wentylatorów przeciwwybuchowych, gazoszczelnych, chemoodpornych.

1971 – zostaje nadana nowa nazwa przedsiębiorstwa:

9mOlkuska Fabryka Wentylatorów „OWENT”. Fabryka jest członkiem Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnych „Klima-Went” z siedzibą w Katowicach.

1974 – Fabryka rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Fabryki Wentylatorów w Olkuszu”. Na ten cel Urząd Powiatowy w Olkuszu blisko 17 ha gruntu przy al. 1000-lecia. Zakład ten miał być największym zakładem produkującym wentylatory w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. /zatrudnienie 209 osób/

1979stanowisko Dyrektora Fabryki obejmuje Jan Stopa. /zatrudnienie 232 osoby/

1980 – niedokończona jeszcze inwestycja zostaje wstrzymana. Fabryka jednak decyduje się ukończyć budowę we własnym zakresie. Wniesione zostają dwie hale produkcyjne (SW-I i SW-II), oraz wybudowano budynek administracyjny. /zatrudnienie 290 osób/

3 m1981 – stanowisko Dyrektora Fabryki obejmuje Zdzisław Gil. /zatrudnienie 253 osób/

1985 – część Hali Głównej Fabryka Wentylatorów „OWENT” oddaje w dzierżawę Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „BAROWENT”. Część gruntu przekazana została Gminie Olkusz. Pracownicy „OWENT” uczestniczą w Sympozjum w Jaszowcu, którego organizatorem jest Zjednoczenie „Klima-Went”. /zatrudnienie 185 osób/

1989 – Olkuska Fabryka Wentylatorów „OWENT” staje się członkiem Kombinatu Rolno- Przemysłowego „Igloopol” w Dębicy. /zatrudnienie 189 osób/

1990 -na okres 1 roku rządy w Fabryce obejmuje Tadeusz Woszczek.

1991 – Fabryka po raz kolejny zmienia swą nazwę. Od tej pory działa pod marką Fabryka Wentylatorów „OWENT” w Olkuszu. Na stanowisko Dyrektora powołuje się Krzysztofa Latosa. /zatrudnienie 157 osób/

6m

1992 – obowiązki organu założycielskiego przejmuje Wojewoda Katowicki. /zatrudnienie 145 osób/

1994 – Rada Pracownicza Fabryki na stanowisko Dyrektora powołuje dr inż. Stanisława Fortunę, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. /zatrudnienie 130 osób/

1997 – Fabryka sprzedaje wszystkie nieruchomości starej siedziby przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego. Funkcję Dyrektora sprawuje mgr inż. Witold Olejarczyk. Podejmowane są różnorakie projekty w tym m.in. wykonanie wentylatora do organów kościelnych. /zatrudnienie 121 osób/

1998 – Stanowisko Dyrektora Fabryki obejmuje Dyrektor inż. Antoni Rzepka. Przygotowania do prywatyzacji Zakładu.  /zatrudnienie 111 osób/

2005Realizacja procesu inwestycyjnego obejmującego wykonanie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, komputerowych, ciepłowniczych, wymiana pokryć dachowych, zakup nowych maszyn i urządzeń, komputeryzacja przedsiębiorstwa. /zatrudnienie 93 osoby/

10m

2006 – Przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej udziałowcami staje się 70 z 87 zatrudnionych wówczas pracowników. /zatrudnienie 100 osób/

2007 – Rządy w „OWENT” sprawuje Iwona Tworzydło. /zatrudnienie 110 osób/

2008 – Stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Bogusław Kurek. /zatrudnienie 102 osoby/

2010 – spółka została włączona do grupy kapitałowej „WOLFRAM„. /zatrudnienie 69 osoby/

2013 – Prezesem Fabryki Wentylatorów „OWENT” zostaje Rafał Wolfram. /zatrudnienie 71 osób/

2014 – stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje inż. Kamil Janiszewski.  „OWENT” wykonuje specjalistyczny wirnik wentylatora osiowego z możliwością sterowania kątem łopatek w trakcie pracy. Fabryka rozpoczyna współpracę z norweską firmą w zakresie produkcji pieców do spopielania odpadów na statkach rejsowych. /zatrudnienie 85 osób/

2015Firma prężnie się rozwija. Zostaje wybudowana nowoczesna hala produkcyjna, która umożliwia budowę wielkich wentylatorów przemysłowych dla energetyki. /zatrudnienie 87 osób/

panoarama OWENT 1140px szer