Wentylatory przemyslowe OWENTU są wykonywane z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym.
W zależności od przeznaczenia i procesu technologicznego, w którym mają pracować, występują
wykonania specjalne: termoodporne, kwasoodporne, chemoodporne, przeciwwybuchowe.

Wentylatory przemysłowe opcjonalnie wyposażamy we wloty kolanowe, kierownice wstępne regulacyjne,
kompensatory, podstawy amortyzacyjne z wibroizolatorami, tłumiki hałasu, izolacje akustyczną,
obudowy dźwiękochłonne, falowniki itp.
Wysoka sprawność stawia je w rzędzie wyrobów najwyższej jakości na światowym poziomie.

WWOax - wentylatory promieniowe

WWOax – wentylatory promieniowe ogólnego i specjalnego przeznaczenia znajdują zastosowanie między innymi w wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu spalin.
Wykonywane w 15 wielkościach – od 20 do 140. Pokrywają pole parametrów w zakresie wydajności 0,3 ÷ 48 m3/s oraz spiętrzenia 250 ÷ 5400 Pa.
Stosunkowo niewielka masa, małe gabaryty oraz wysoka sprawność stawiają ten typoszereg w rzędzie najlepszych światowych wyrobów.

Zastosowanie:
– wentylatory przemysłowe powietrza pierwotnego
– wentylatory przemysłowe powietrza wtórnego
– wentylatory wyciągowe spalin
– wentylatory przemysłowe do instalacji odpylania
– wentylatory przemysłowe do procesów metalurgicznych
– wentylatory przemysłowe do przeprowadzenia procesów
– wentylatory przemysłowe do ocynkowni

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe , z obudowa ocynkowaną z wirnikiem z stali AISI 304L
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
– wentylatory chemoodporne (gumowana obudowa+wirnik wentylatora)


WPWx - wentylatory promieniowe

WPWx – nowoczesne i wysokosprawne wentylatory promieniowe o szerokim zastosowaniu.
Wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Parametry przepływowe dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta.

Zastosowanie:
– wentylatory przemysłowe powietrza wtórnego;
– wentylatory wyciągowe spalin:
– wentylatory przemysłowe do instalacji odsiarczania
– wentylatory przemysłowe do instalacji odazotowania
– wentylatory przemysłowe do instalacji odpylania
– wentylatory przemysłowe do galwanizerni
– wentylatory przemysłowe do procesu produkcji kwasu solnego i siarkowego

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe , z obudowa ocynkowaną z wirnikiem z stali AISI 304L
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
– wentylatory chemoodporne (gumowana obudowa+wirnik wentylatora)


WPPO - wentylatory przemysłowe

WPPO – wentylatory promieniowe jednostrumieniowe o szerokim zastosowaniu ze wskazaniem do wyciągu spalin. Znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych.
Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelniami i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi.
Produkowane wielkości: 31.5, 40, 50. Poddawane ciągłej modernizacji.
Zakres parametrów: wydajność 0,5 ÷ 8 m3/s, spiętrzenie 300 ÷ 9 900 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory promieniowe do kotłowni przyszklarniowych
–  wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


WPWs- wentylatory przemysłowe

WPWs – wentylatory promieniowe o szerokim zastosowaniu ze wskazaniem do wyciągu spalin.
Opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelniami i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Produkowane wielkości: 56 ÷ 125.
Zakres parametrów: wydajność 7,7 ÷ 43 m3/s, spiętrzenie 900 ÷ 6 000 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin
– wentylator procesu technologicznego

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WPWDs - wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin

WPWDs – wentylatory promieniowe dwustrumieniowe (dwustronnie ssące).
Głównie przeznaczone do wyciągu spalin z kotłów węglowych.
Produkowane wielkości: 55, 71, 80, 90, 100.
Zakres parametrów: wydajność 2,5 ÷ 70 m3/s, spiętrzenie 450 ÷ 6 600 Pa.

Zastosowanie
– wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WOPO - wentylator osiowy przemysłowy

WOPO – wentylatory osiowe do wentylacji hal i pomieszczeń. Wentylatory do montażu w ściennych otworach wentylacyjnych. Wentylatory osiowe charakteryzują się wysoką wydajnością przy relatywnie niskim spiętrzeniu.
Produkowane wielkości: 40, 45, 50, 56, 63, 80.
Zakres parametrów: wydajność 0,06 ÷ 3,2 m3/s, spiętrzenie 40 ÷ 1 300 Pa.

Zastosowanie:
– wentylator odciągowy
– wentylator osiowy przemysłowy
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


WO (WOO) - wentylator osiowy przemysłowy

WOO – wentylatory osiowe przeznaczone do przetłaczania czynnika w instalacjach wentylacyjnych, jako wentylatory wyciągowe spalin i jako wentylatory technologiczne. Dobierane indywidualnie do zapytania.
Zakres parametrów: wydajność 5 ÷ 200 m3/s, spiętrzenie 200 ÷ 4 000 Pa.

Zastosowanie:
– wentylator odciągowy
– wentylator osiowy przemysłowy

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


WPDO- wentylatory przemysłowe dachowe

WPDO – wentylatory promieniowe do wentylacji hal i pomieszczeń. Wentylatory przystosowane do montażu na dachowych otworach wentylacyjnych. Charakteryzują się niską emisją hałasu, a dodatkowo jako opcja wyposażane mogą być w przepływowy tłumik hałasu.
Produkowane wielkości: 20, 25, 31.5, 40, 63.
Zakres parametrów: wydajność 0,15 ÷ 4 m3/s, spiętrzenie 80 ÷ 900 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory odciągowe
– wentylatory przemysłowe dachowe

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


WPFO, WP, WPOas - wentylatory wysokociśnieniowe

WPFO, WP, WPOas – wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe. Wysokie ciśnienia, jakie wytwarzają, znajdują zastosowanie między innymi w procesach technologicznych jako wentylator nawiewu powietrza, jak również do recyrkulacji spalin lub wyciągu spalin.
Produkowane wielkości: 22,4, 25, 28, 31,5, 40, 50, 63, 71.
Zakres parametrów: wydajność 0,6 ÷ 4,5 m3/s, spiętrzenie 1 600 ÷ 30 000 Pa.

Zastosowanie:

– wentylatory przemysłowe powietrza pierwotnego
– wentylatory przemysłowe uszczelniające
– wentylatory przemysłowe do procesów metalurgicznych
– wentylatory przemysłowe do palników gazowych
– wentylatory przemysłowe do procesów chemicznych
– wentylatory przemysłowe do spalarni odpadów
– wentylatory przemysłowe do transportu biogazów
– wentylatory przemysłowe do sortowni odpadów
– wentylatory przemysłowe do napowietrzania ścieków

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


KAP-1800 - wentylator wysokociśnieniowy

KAP-1800 – wentylatory promieniowe, wysokociśnieniowe szerokiego zastosowania.
Wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach wirnikowych: KAP-1800E i KAP-1800Ep.
Każda wersja posiada dwa koła wirnikowe, co wyraźnie rozszerza zakres parametrów przepływowych.
Zakres parametrów: wydajność 0,1 ÷ 0,9 m3/s, spiętrzenie 1 900 ÷ 8 500 Pa.

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WTOP - wentylator transportowy

WTOP – wentylator transportowy .
Szerokie zastosowanie znajdują w przemyśle drzewnym, rolnym i włókienniczym. Zakres parametrów: wydajność 0,1 ÷ 4,5 m3/s, spiętrzenie 200 ÷ 4 500 Pa. Często produkowane jako wentylatory EX przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem wg. dyrektywy ATEX.

Zastosowanie:
– wentylator do trocin
– wentylator transportowy do ścinków materiałów
– wentylator transportowy do płodów rolnych

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora wyposażony w łopatki z nakładkami z HARDOX
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WPNL - wentylator wysokociśnieniowy

WPNL – wentylator wysokociśnieniowy o niskiej wydajności, znajduje zastosowanie jako :
Zakres parametrów: wydajność 0,1 ÷ 5 m3/s, spiętrzenie 2 500 Pa ÷ 36 000 Pa.

Zastosowanie:
– wentylator przemysłowy uszczelniający,
– wentylator podmuchowy do palników gazowych,
– wentylator przemysłowy rozcieńczający w instalacjach odazotowania,
– wentylator przemysłowy recyrkulacji spalin i sprężania biogazu.

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

Wyposażenie dodatkowe wentylatora przemysłowego:

 • ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami
 • kierownica wentylatora (aparat kierowniczy)
 • aparaty żaluzjowe
 • wloty kolanowe
 • kompensatory (króćce) elastyczne
 • siatki ochronne
 • tłumiki hałasu
 • obudowy dźwiękochłonne
 • przemienniki częstotliwości
 • siłowniki
 • czujniki drgań i temperatury
 • wirnik wentylatora wg. wzoru
 • wirnik wentylatora wg. rysunku
 • wirnik wentylatora produkcji OWENT wg. numeru seryjnego

SERWIS WENTYLATORÓW

Serwis wentylatorów w OWENT:
 • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całej Polski
 • ocena stanu technicznego wentylatorów przemysłowych
 • pomiary drgań u Klienta
 • doważanie wirników wentylatorów w łożyskach własnych u Klienta
 • montaż wentylatorów przemysłowych
 • szkolenia użytkowników końcowych i montażystów
 • W trakcie wykonania usługi korzystamy z części zamiennych produkcji OWENT lub renomowanych producentów.  Dział serwisu posiada wsparcie działu konstrukcyjnego oraz całej firmy.
 • Kompleksowe remonty wentylatorów w OWENT
 • Modernizacje wentylatorów przemysłowych.
 • Transport wentylatorów przemysłowych