Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Śledź mnie na Facebooku

Wentylatory Bębnowe WPOB 16-63

Typ: promieniowy
Przeznaczenie: ogólnego przeznaczenia
Typoszereg: WPOB

Wentylator promieniowy ogólnego przeznaczenia

Wentylatory bębnowe WPOB znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych. Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelnianymi i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju. Poddawane są ciągłej modernizacji. Nadają się do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (max 3g/m3 ) o temperaturze do 500°C (773°K). Wentylatory w wykonaniu podstawowym nie są przystosowane do przetłaczania mieszanin wybuchowych, chemicznie agresywnych.


Zakres parametrów:

V = 0,2 – 4,2 m3/s
ΔPc = 120 – 1700Pa

 

Wentylatory WPOB wykonywane są z dwoma rodzajami napędów:

  • napędem bezpośrednim (wirnik mocowany jest bezpośrednio na wałku silnika)
  • napędem pasowym (wirnik mocowany jest na wałku układu łożyskowego, który otrzymuje napęd od silnika poprzez przekładnię pasową).

 

Napęd pasowy wykonywany jest indywidualnie według potrzeb klienta. Napęd bezpośredni wentylatorów, stosowany jest tylko wtedy, jeżeli temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 80°C. Wentylatory WPWs i WPWDs w wykonaniu podstawowym mają realizowany napęd poprzez sprzęgło. Jednakże na życzenie zamawiającego może być zastosowany napęd poprzez przekładnię pasową.

 

Zastosowane układy łożyskowe do w/w wentylatorów chronione są przed inwazją wysokiej temperatury poprzez zastosowanie:

  • dla temperatur od 80°C do 150°C odrzutników ciepła (tarcze schładzające mocowane są na wale wentylatora między obudową wirnika a obudową łożyska),
  • dla temperatur powyżej 150°C dodatkowo układ łożyskowy przystosowany jest do schładzania obiegiem cieczy chłodzącej.
  • Jeżeli temperatura czynnika przekracza 300°C – wentylatory wykonuje się z materiałów odpornych na działanie podwyższonych temperatur.
  • Natomiast, gdy przetłaczany jest czynnik agresywny chemicznie – wentylatory wykonuje s ię z materiałów kwasoodpornych lub poddaje się procesowi gumowania (ebonitowania), przy maksymalnej temperaturze przetłaczanego czynnika 800°C.

 

Wentylatory, w razie takiej potrzeby, dodatkowo wyposażane są w kierownice wstępne regulacyjne (sterowane ręcznie lub poprzez siłowniki) montowane na wlocie, wloty kolanowe, ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami, tłumiki hałasu umieszczane na wlocie i wylocie a także obudowy dźwiękochłonne i termoizolacyjne.

Mogą być napędzane silnikami elektrycznymi ogólnego przeznaczenia serii Sg (SIE) lub specjalnego przeznaczenia (przeciwwybuchowe, pyłoszczelne itp.) wg życzeń zamawiającego.

Wysoka sprawność i niezawodność produkowanych przez OWENT wentylatorów stawia je w rzędzie wyrobów najwyższej jakości na poziomie światowym.