Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Katalogi

Wentylatory WWOax
Promieniowe ogólnego przeznaczenia

Wentylatory WPPO, WPWS, WPWDs
Promieniowe o szerokim zastosowaniu ze wskazaniem do wyciągu spalin

Wentylatory WP, WPFO, WPSO, KAP1800
Promieniowe wysokociśnieniowe

Wentylatory WTOP
Promieniowe do transportu pneumatycznego

EN CATALOGE