Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Katalogi

Wentylatory WWOax
Promieniowe ogólnego przeznaczenia

Okladka WWOax

Wentylatory WPPO, WPWS, WPWDs
Promieniowe o szerokim zastosowaniu ze wskazaniem do wyciągu spalin

Okladka WPPO, WPWs, WPWDs

Wentylatory WP, WPFO, WPSO, KAP1800
Promieniowe wysokociśnieniowe

Okładka WP, WPFO, WPSO, KAP1800

Wentylatory WTOP
Promieniowe do transportu pneumatycznego

Okladka WTOP

EN CATALOGE