Energetyka, ciepłownictwo

Branża wyróżnia się szczególnym zapotrzebowaniem na urządzenia kotłowe i ich osprzęt. Dla zapewniania optymalnych parametrów spalania, a co za tym idzie – wydajności kotła ważny jest odpowiedni przepływ powietrza w instalacji.
Dobór wentylatorów już na etapie projektowania układu jest jednym z warunków prawidłowej pracy kotłów. Polscy projektanci, z którymi współpracujemy od wielu lat, często zalecają zastosowanie w energetyce wentylatorów OWENTU z uwagi na ich wysoką jakość.

ZOBACZ RODZAJE WENTYLATORÓW

Wykorzystywane wentylatory:

– powietrza pierwotnego: WWOAX WP WPFO KAP WPNL
– powietrza wtórnego: WWOAX WPWX
– wyciągu spalin: WWOAX  WPPO WPWX WPWS WPWDS
– młynowe: WPMO
– uszczelniające: WP WPFO KAP  WPNL
– do instalacji odsiarczania: WOOR WPWX
– do instalacji odazotowania: WPWX
– do instalacji odpylania: WWOAX WPWX WPWS WPWDS
– do recyrkulacji spalin: WP WPFO KAP WPNL

ZOBACZ REALIZACJE W BRANŻY ENERGETYKA, CIEPŁOWNICTWO