Energetyka, ciepłownictwo

Branża wyróżnia się szczególnym zapotrzebowaniem na urządzenia kotłowe i ich osprzęt. Dla zapewniania optymalnych parametrów spalania, a co za tym idzie – wydajności kotła ważny jest odpowiedni przepływ powietrza w instalacji. W zakresie naszej oferty sa wentylatory zarówno dla energetyki węglowej, gazowej oraz do kotłów biomasowych.  Aktualnie realizujemy dostawy wentylatorów z przeznaczeniem dla konwersji z węgla na gaz kotłów WR-25 i TP 170G. Nowy typoszereg wentylatorów promieniowych zapewnia najwyższą sprawność dla wyciągu spali z kotłów gazowych.

Dobór wentylatorów już na etapie projektowania układu jest jednym z warunków prawidłowej pracy kotłów. Polscy projektanci, z którymi współpracujemy od wielu lat, często zalecają zastosowanie w energetyce wentylatorów OWENTU z uwagi na ich wysoką jakość.

ZOBACZ RODZAJE WENTYLATORÓW

Wykorzystywane wentylatory:

– wentylatory przemysłowe powietrza pierwotnego: WWOAX WP WPFO KAP WPNL
– wentylatory przemysłowe powietrza wtórnego: WWOAX WPWX
– wentylatory wyciągowe spalin: WWOAX  WPPO WPWX WPWS WPWDS
– wentylatory przemysłowe do recyrkulacji spalin: WP WPFO KAP WPNL

– wentylatory przemysłowe młynowe: WPMO
– wentylatory przemysłowe uszczelniające: WP WPFO KAP  WPNL

– wentylatory przemysłowe do instalacji odsiarczania: WOOR WPWX
– wentylatory przemysłowe do instalacji odazotowania: WPWX
– wentylatory przemysłowe do instalacji odpylania: WWOAX WPWX WPWS WPWDS

Naciśnij, żeby zobaczyć nasze referencje:

DB Energy