Wentylatory promieniowe

 

Wentylatory promieniowe znajdują zastosowanie w wszystkich branżach przemysłowych.
Wentylatory promieniowe są zbudowane z wirnika, obudowy , podstawy silnika posiadają różne rodzaje napędów bezpośredni, sprzęgłowy oraz pasowy w zależności od parametrów przetłaczanego medium.
Wirnik wentylatora zbudowany jest z traczy nośnej i pokrywającej, oraz łopatek których ilość zależy od konkretnego typoszeregu wentylatorów i ma wpływ na parametry urządzenia. Wyjątkiem jest wirnik wentylatora transportowego który jest zbudowany z tarczy nośnej oraz łopatek – w wykonaniu standardowym.
Wentylatory z napędem bezpośrednim służą do transportu czystego powietrza lub innego medium o temperaturze do ok. 80⁰C.W wykonaniu wysokotemperaturowym dopuszczalna temperatura przetłaczanego medium dla napędu bezpośredniego wynosi 140⁰C.
W wentylatorach z napędem sprzęgłowym stosuje się obecnie sprzęgła oponowe . Są to zazwyczaj wentylatory wyciągowe , transportujące medium o podwyższonej temperaturze. Standardowe rozwiązania pozwalają przetłaczać medium do 250⁰C. wykonania specjalne pozwalają na przetłaczanie czynnika o temperaturze nawet do 800⁰C.

Możliwe wyposażenie dodatkowe:

 • Kompensatory z prowadzeniem metalowym (wlotu i wylotu)
 • Ramę z wibroizolatorami
 • Izolacje cieplno-akustyczną w grubości od 100 do 200 mm pokryta blacha ocynkowaną lub blachą ALUCYNK. Możliwe jest również użycie blachy powlekanej lub nierdzewnej.
 • Wlot kolanowy
 • Aparat regulacyjny
 • Kształtki i króćce różnego typu.
 • Falowniki renomowanych producentów

Przeznaczenie:

 • Wentylatory podmuchowe, powietrza
 • Wentylatory wyciągowe spalin
 • Wentylatory odciągające opary chemikaliów w różnych zakładach przemysłowych

Możliwe wykonania:

 • Standardowe
 • Przeciwwybuchowe EX wg. Dyrektywy ATEX
 • Chemoodporne (Gumowane)
 • Ocynkowane z wirnikiem z stali AISI 304L
 • Kwasoodporne
 • Z wirnikiem wzmocnionym
 • Termoodporne

WWOax – wentylatory promieniowe

WWOax – wentylatory promieniowe, przeznaczone dla wszystkich branż przemysłowych. Są produkowane w różnych konfiguracjach wyposażenia dodatkowego oraz różnych wykonaniach (standardowym, wentylatory przeciwwybuchowe, wentylatory chemoodporne). Są obecnie produkowane w różnych wielkościach  od 20 do 110.  Ich dokładny opis znajda Państwo również w katalogu do pobrania z strony. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów naszej firmy.

Zakres parametrów:
Wydajność: 0,3 ÷ 25 m3/s
Spiętrzenie: 250 ÷ 3200 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory przemysłowe powietrza pierwotnego
– wentylatory przemysłowe powietrza wtórnego
– wentylatory wyciągowe spalin
– wentylatory przemysłowe do instalacji odpylania
– wentylatory przemysłowe do procesów metalurgicznych
– wentylatory przemysłowe do przeprowadzenia procesów
– wentylatory przemysłowe do ocynkowni

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe , z obudowa ocynkowaną z wirnikiem z stali AISI 304L
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
– wentylatory chemoodporne (gumowana obudowa+wirnik wentylatora)


WPWx – wentylatory promieniowe

WPWx – nowoczesne i wysokosprawne wentylatory promieniowe o szerokim zastosowaniu.
Wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Parametry przepływowe dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta.

Zastosowanie:
– wentylatory przemysłowe powietrza wtórnego;
– wentylatory wyciągowe spalin:
– wentylatory przemysłowe do instalacji odsiarczania
– wentylatory przemysłowe do instalacji odazotowania
– wentylatory przemysłowe do instalacji odpylania
– wentylatory przemysłowe do galwanizerni
– wentylatory przemysłowe do procesu produkcji kwasu solnego i siarkowego

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe , z obudowa ocynkowaną z wirnikiem z stali AISI 304L
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
– wentylatory chemoodporne (gumowana obudowa+wirnik wentylatora)


WPPO – wentylatory przemysłowe

WPPO – wentylatory promieniowe jednostrumieniowe o szerokim zastosowaniu ze wskazaniem do wyciągu spalin. Znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych.
Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelniami i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi.
Produkowane wielkości: 31.5, 40, 50. Poddawane ciągłej modernizacji.
Zakres parametrów: wydajność 0,5 ÷ 8 m3/s, spiętrzenie 300 ÷ 9 900 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory promieniowe do kotłowni przyszklarniowych
–  wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


WPWs- wentylatory przemysłowe

WPWs – wentylatory promieniowe o szerokim zastosowaniu ze wskazaniem do wyciągu spalin.
Opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelniami i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Produkowane wielkości: 56 ÷ 125.
Zakres parametrów: wydajność 7,7 ÷ 43 m3/s, spiętrzenie 900 ÷ 6 000 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin
– wentylator procesu technologicznego

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WPWDs – wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin

WPWDs – wentylatory promieniowe dwustrumieniowe (dwustronnie ssące).
Głównie przeznaczone do wyciągu spalin z kotłów węglowych.
Produkowane wielkości: 55, 71, 80, 90, 100.
Zakres parametrów: wydajność 2,5 ÷ 70 m3/s, spiętrzenie 450 ÷ 6 600 Pa.

Zastosowanie
– wentylatory przemysłowe wyciągowe spalin

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WPDO- wentylatory przemysłowe dachowe

WPDO – wentylatory promieniowe do wentylacji hal i pomieszczeń. Wentylatory przystosowane do montażu na dachowych otworach wentylacyjnych. Charakteryzują się niską emisją hałasu, a dodatkowo jako opcja wyposażane mogą być w przepływowy tłumik hałasu.
Produkowane wielkości: 20, 25, 31.5, 40, 63.
Zakres parametrów: wydajność 0,15 ÷ 4 m3/s, spiętrzenie 80 ÷ 900 Pa.

Zastosowanie:
– wentylatory odciągowe
– wentylatory przemysłowe dachowe

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


WPFO, WP, WPOas – wentylatory wysokociśnieniowe

WPFO, WP, WPOas – wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe. Wysokie ciśnienia, jakie wytwarzają, znajdują zastosowanie między innymi w procesach technologicznych jako wentylator nawiewu powietrza, jak również do recyrkulacji spalin lub wyciągu spalin.
Produkowane wielkości: 22,4, 25, 28, 31,5, 40, 50, 63, 71.
Zakres parametrów: wydajność 0,6 ÷ 4,5 m3/s, spiętrzenie 1 600 ÷ 30 000 Pa.

Zastosowanie:

– wentylatory przemysłowe powietrza pierwotnego
– wentylatory przemysłowe uszczelniające
– wentylatory przemysłowe do procesów metalurgicznych
– wentylatory przemysłowe do palników gazowych
– wentylatory przemysłowe do procesów chemicznych
– wentylatory przemysłowe do spalarni odpadów
– wentylatory przemysłowe do transportu biogazów
– wentylatory przemysłowe do sortowni odpadów
– wentylatory przemysłowe do napowietrzania ścieków

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej


KAP-1800 – wentylator wysokociśnieniowy

KAP-1800 – wentylatory promieniowe, wysokociśnieniowe szerokiego zastosowania.
Wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach wirnikowych: KAP-1800E i KAP-1800Ep.
Każda wersja posiada dwa koła wirnikowe, co wyraźnie rozszerza zakres parametrów przepływowych.
Zakres parametrów: wydajność 0,1 ÷ 0,9 m3/s, spiętrzenie 1 900 ÷ 8 500 Pa.

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)


WPNL – wentylator wysokociśnieniowy

WPNL – wentylator wysokociśnieniowy o niskiej wydajności, znajduje zastosowanie jako :
Zakres parametrów: wydajność 0,1 ÷ 5 m3/s, spiętrzenie 2 500 Pa ÷ 36 000 Pa.

Zastosowanie:
– wentylator przemysłowy uszczelniający,
– wentylator podmuchowy do palników gazowych,
– wentylator przemysłowy rozcieńczający w instalacjach odazotowania,
– wentylator przemysłowy recyrkulacji spalin i sprężania biogazu.

Możliwe wykonania:
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu standardowym, z stali węglowej S235
– wentylatory przemysłowe w wykonaniu z stali węglowej S235, wirnik wentylatora z SQL
– wentylatory przeciwwybuchowe do stref zagrożonych wybuchem EX (0, 1, 2, 20, 21, 22)
– wentylatory przemysłowe w całości wykonane z stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

 

Naciśnij, żeby zobaczyć nasze referencje:

Burner Experts

 

Bart

 

Gluchowski